Mindfulness 

Dit liv er i dag.

Det er ikke i går eller i morgen.

Det er NU.

Dette øjeblik

Mindfulness er oprindelig en buddhistisk livsfilosofi. For mig er Mindfulness: Et åbent sind, værdsættelse af mig selv, klar tale, tænke positivt og med alle mine sanser være i nuet og acceptere mig selv og andre som de er.

Gennem Mindfulness opnår du en accept, et nærvær og kommer i balance med dig selv.

Mindfulness går ud på at lytte indad og at slappe af i kroppen - hvilket vil sige, at gå i dybden i sit eget univers.

Mindfulness er både vejen og målet, både en skabende handling og en opdagelse af det, der er.

Mindfulness er et arbejde i, gennem meditation og bevægelse / yoga, at forsøge på at komme bag tankerne og i den stilhed der opnås, at møde en mere oprindelig livskvalitet.


En af Østens Mestre, Osho, siger: "Meditation er eventyr, det største eventyr som det menneskelige sind kan drage ud på. Meditation er blot at være, uden at gøre noget - uden behandling, uden tanker, uden følelser. Du er bare til - og det er en fryd, när du intet foretager dig "
 

Mindfulness - de 7 principper

  1. Beginners mind - At møde verden med et mere åbent sind uden forbehold, forestillinger eller antagelser
  2. Ikke bedømmelse - Fralægger vores tilbøjelighed til at bedømme alt ud fra os selv og vores præferencer
  3. Ikke ambition - At slippe værdihandlingen i hele tiden at være på vej et sted hen, i stedet for at være i nuet
  4. Tålmodighed - Vi kommer ingen vegne, før vi slipper idéen om at skulle nogen vegne
  5. Accept - En aktiv anerkendelse af dét, der er
  6. Aversion / tiltrækning - At blive frigjort fra begær og frygtens prægninger
  7. Letting go - At turde slippe tingene, hvad enten det er en idé, et forhold eller en selvopfattelse

 

Elisabeth Nejsum • Østergade 18, 6510 Gram • Mobil: 5178 9207 • mail@lotus-gram.dk • CVR: 16 68 67 35